Het kerkasiel stop per 30-1-2019 omdat het kabinet een akkoord heeft bereikt over het kinderpardon. Alle mensen die betrokken zijn geweest bij deze actie worden hartelijk bedankt.

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt- en kerkhuis Bethel in Den Haag. Daarmee wordt kerkasiel verleend aan het gezin Tamrazyan, dat al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd. 

In de beginfase is Marloes Meijer een aantal keer voorgegaan. Maar ook zijn er al meerdere keren vanuit Spijkenisse bijdrages geleverd. En nu opnieuw: Op zondag 3 februari gaat Annebel Maagdenburg, kerkelijk werker van de Brug voor van 18:00-20:00. En op Zondag 10 februari is er een bijdrage vanuit de Dorsvloer. Gera van der Linden, Anneke Klavers en de Brongroep verzorgen een dienst van 13400 – 16:00 uur in de Bethelkerk in Den Haag. Misschien een mooie gelegenheid om steun te betuigen aan het gezin Tamrayzan door aanwezig te zijn en dit initiatief te steunen.

Adres: Buurt- en kerkhuis Bethel 
Thomas Schwenckestraat 30 
2563 BZ Den Haag

Voor meer informatie:

https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/default.aspx?lIntEntityId=152219
https://betheldenhaag.nl/